Month: January 2010

java ile webservis metodlarının parametre isimlerini belirlemek

int getToplam(@WebParam(name=”deger1″)int deger1, @WebParam(name=”deger2″)int deger2); Tags: Java, WebParam, WebService

Read More

java.lang.NoSuchMethodError org.objectweb.asm.ClassWriter hatası

Exception in thread “main” org.osoa.sca.ServiceRuntimeException: java.lang.NoSuchMethodError: org.objectweb.asm.ClassWriter.<init>(I)V at org.apache.tuscany.sca.node.impl.NodeImpl.<init>(NodeImpl.java:204) at org.apache.tuscany.sca.node.impl.NodeFactoryImpl.createSCANodeFromClassLoader(NodeFactoryImpl.java:37) at org.apache.tuscany.sca.host.embedded.impl.DefaultSCADomain.init(DefaultSCADomain.java:178) at org.apache.tuscany.sca.host.embedded.impl.DefaultSCADomain.<init>(DefaultSCADomain.java:100) at org.apache.tuscany.sca.host.embedded.SCADomain.createNewInstance(SCADomain.java:182) at org.apache.tuscany.sca.host.embedded.SCADomain.newInstance(SCADomain.java:63) at com.aa.tools.resource.test.TSMain.main(TSMain.java:17) Caused by: java.lang.NoSuchMethodError: org.objectweb.asm.ClassWriter.<init>(I)V at org.apache.tuscany.sca.interfacedef.java.jaxws.BaseBeanGenerator.generate(BaseBeanGenerator.java:436) at org.apache.tuscany.sca.interfacedef.java.jaxws.FaultBeanGenerator.generate(FaultBeanGenerator.java:94) at org.apache.tuscany.sca.interfacedef.java.jaxws.GeneratedDataTypeImpl.getPhysical(GeneratedDataTypeImpl.java:106) at org.apache.tuscany.sca.binding.ws.wsdlgen.Interface2WSDLGenerator.generateOperation(Interface2WSDLGenerator.java:705) at org.apache.tuscany.sca.binding.ws.wsdlgen.Interface2WSDLGenerator.generate(Interface2WSDLGenerator.java:318) at org.apache.tuscany.sca.binding.ws.wsdlgen.BindingWSDLGenerator.createWSDLInterfaceContract(BindingWSDLGenerator.java:307) at org.apache.tuscany.sca.binding.ws.wsdlgen.BindingWSDLGenerator.createWSDLDocument(BindingWSDLGenerator.java:205) at org.apache.tuscany.sca.binding.ws.wsdlgen.BindingWSDLGenerator.generateWSDL(BindingWSDLGenerator.java:163) at org.apache.tuscany.sca.binding.ws.xml.BindingBuilderImpl.build(BindingBuilderImpl.java:48) at org.apache.tuscany.sca.assembly.builder.impl.ComponentServiceBindingBuilderImpl.buildServiceBindings(ComponentServiceBindingBuilderImpl.java:68) at org.apache.tuscany.sca.assembly.builder.impl.ComponentServiceBindingBuilderImpl.build(ComponentServiceBindingBuilderImpl.java:48) at org.apache.tuscany.sca.assembly.builder.impl.CompositeBuilderImpl.build(CompositeBuilderImpl.java:259) at org.apache.tuscany.sca.node.impl.RuntimeBootStrapper.buildComposite(RuntimeBootStrapper.java:255) at org.apache.tuscany.sca.node.impl.NodeImpl.configureNode(NodeImpl.java:632) at org.apache.tuscany.sca.node.impl.NodeImpl.<init>(NodeImpl.java:200)…

Read More

debian üzerinde java network sorunu

Debian üzerinde (belki diğer linux sistemlerinde de) java uygulamarının network (veya internet) erişim sorunu varsa şunu bir kontrol edebilirsniz cat /etc/sysctl.d/bindv6only.conf # This sysctl sets the default value of the IPV6_V6ONLY socket option. # # When disabled, IPv6 sockets will also be able to send and receive IPv4 # traffic with addresses in the form…

Read More

NetworkManager sorunu

eğer network manager ile network ayarlarınızda sorun yaşıyorsanız, ayar yapmanıza izin vermiyorsa root olarak şunu bir kontrol edin # nm-tool NetworkManager Tool State: disconnected – Device: eth0 —————————————————————– Type: Wired Driver: r8169 State: unmanaged Default: no HW Address: 00:00:00:00:00:00 Capabilities: Carrier Detect: yes Speed: 100 Mb/s Wired Properties Carrier: on State unmanaged görünüyorsa yine root…

Read More

apache access.log için python regex

r”””(?P<karsi_taraf>[^ ]*) – (?P<kullanici>[^ ]*) \[(?P<tarih>[^\]]*)] “(?P<url>[^”]*)” (?P<cevap>[0-9]*) (?P<boyut>[0-9]*) “(?P<ref>[^”]*)” “(?P<browser>[^”]*)””” Tags: Access.log, Apache, Python, Regex

Read More

wordpress denemek

vmware veya virtualbox gibi sanal sistemler ile wordpress denemek isteyenlere kolay bir yöntem http://www.turnkeylinux.org/wordpress adresinden appliance indirin ve istediğiniz gibi kurcalayın Tags: Appliance, VirtualBox, vmware, Wordpress

Read More

komut satırından vmware çalıştırma

eğer ssh vb bir sistem üzerinden veya grafik ekran olmadan bir şekilde vmware üzerindeki bir sanal makinayı çalıştırmanız gerek olursa işte komut vmrun -T ws start vmx_dosyasinin_tam_adresi.vmx nogui eğer workstation kullanıyorsanız -T ws server kullanıyorsanız -T server nogui verdiğiniz zaman grafik ekraana ihtiyaç duymadan açar. start yerine koyabileceğiniz diğer komutlar stop : durdurmak için reset…

Read More

mobil vgrup hazır

WordPress Mobile Pack kullanarak vgrup u mobil sistemlerde sağlıklı çalışır duruma getirdik. denemek isterseniz alttaki Switch to our mobile site linkine tıklayabilirsiniz geri dönmek için Switch to our desktop site linkine tıklayın Tags: Mobile, vgrup

Read More

trac svn berkeley db hatası

svn ve trac kurarken SubversionException Berkeley DB error for filesystem benzeri bir hata alıyorsanız kolay yoldan çözmek için repository yi tekrar fsfs tipinde oluşturun database kullanmayın. sonra trac-admin dizininiz resync komutu ile tekar yükleyin Tags: BerkeleyDB, fsfs, svn, trac, vcs

Read More

hinbernate’te annotation kullanarak inheritance

bir superclass kullanarak bazı standart özellikleri eklemek için bir örnek @MappedSuperclass public class Base { @Column(name=”AKTIFMI”) private boolean aktifmi; } @Entity class Kayit extends BaseEntity { … } Tags: extend, Hibernate, Inheritance, Java, MappedSuperclass

Read More