Month: March 2010

haskell faktöriyel hesaplama

1 faktoriyel 0 = 1 2 faktoriyel a = a * faktoriyel (a – 1) 3 main = do putStrLn "Hangi Sayının faktöriyeli hesaplanacak ? " 4           say <- readLn 5           print (faktoriyel say) 6 Tags: Örnek, Faktöriyel, haskell

Read More

boş bekleyen ssh bağlantılarının otomatik kesilmesini önleme

linux üzerinde açık olan bir ssh bağlantınızı bir süre kullanmadığınızda Timeout, server not responding. şeklinde bir mesaj alıp bağlantınız kesiliyorsa ~/.ssh/config dosyası içerisine ServerAliveInterval 30 ServerAliveCountMax 0 yazarsanız 30 saniyede bir boş paket göndererek bağlantınızın açık kalmasını sağlar Tags: config, Linux, ServerAliveCountMax, ServerAliveInterval, ssh, timeout

Read More

linux ve bozuk diskler

Üzerinde bad sektör (bozuk alan) olan diskleri kullanmak pek tavsiye edilmez. Ancak zorunlu durumda kaldıysanız bozuk alanları linux üzerinde işaretleterek o alanların kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Bu işlemlerden önce mutlaka (düşük veya yüksek bir ihtimal bile olsa) veri kaybı olabileceğini bilmeniz lazım. Mümkünse bir çalışan cd (livecd) kullanarak sistemi açın ve ilerideki adımları o şekilde yapın. eğer…

Read More

Gimp’e nasıl font eklenir?

Ev dizininizdeki ~/.gimp-2.6/fonts/ dizinine fontları atmanız yeterlidir. Tags: adding fonts to gimp, fonts, gimp

Read More

svn move

subversion üzerinde bir dosyayı ve klasörü geçmiş bilgilerini kaybetmeden taşıma ihtiyacınız varsa. svn move KAYNAK HEDEF yukarıdaki komut KAYNAK olarak belirtileni alıp HEDEF e taşır KAYNAK eğer bir çalışma kosyası (working copy) ise HEDEF te bir çalışma koyası olmak zorundadır KAYNAK eğer bir url ise HEDEF te bir url olmak zorundadır eğer url üzerinde taşıma…

Read More

hibernate jointable kullanımı

import java.io.Serializable; import java.util.List; import javax.persistence.Column; import javax.persistence.Entity; import javax.persistence.Id; import javax.persistence.Table; import javax.persistence.GeneratedValue; import javax.persistence.GenerationType; import javax.persistence.JoinColumn; import javax.persistence.JoinTable; import javax.persistence.ManyToMany; /**  *  * @author Muhammed YÜRÜRDURMAZ  */ @Entity @Table(name = "KISI_TBL") public class Kisi implements Serializable {     @Id     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)     @Column(name = "KISI_ID")     private int KisiId;     @Column(name="ISIM", length=64, nullable=false)     private String isim;     @ManyToMany     @JoinTable(name = "KISI_TELEFON_TBL", joinColumns = {         @JoinColumn(name = "KISI_ID")},     inverseJoinColumns = {         @JoinColumn(name = "TELEFON_ID")})     private List<Telefon> telefonlar;…

Read More

oracle XMLType kullanımı

Öncelikli olarak XMLType tipinde bir tablo oluşturalım. Tablo adı deneme_tablo olsun create table deneme_tablo of xmltype; bir kayıt insert edelim insert into deneme_tablo values( xmltype(‘<kisi adi=”muhammed” soyadi=”yürürdurmaz” />’) ) insert into deneme_tablo values( xmltype(‘<kisi adi=”ismail” soyadi=”çakır” />’) ) şimdi tüm kayıtları listeleyelim select * from deneme_tablo şimdi ismi muhammed olan kayıtları sorgulayalım select * from…

Read More

abiword: error while loading shared libraries: libgoffice-0.8.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory

abiword: error while loading shared libraries: libgoffice-0.8.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory şeklinde bir hata alıyorsanız muhtemelen debian testing kullanıyorsunuzdur :D. Çözüm için öncelikli olarak sisteminizde libgoffice kurulu olduğundan emin olun. benim sistemimde bu şekilde görüyorum. # ls -al /usr/lib/libgoffice-0.8.so.* lrwxrwxrwx 1 root root 23 2010-02-26 09:59 /usr/lib/libgoffice-0.8.so.8 -> libgoffice-0.8.so.8.0.0…

Read More

svn de commit edilmiş bir şeyi ignore liste eklemek

bir dosya veya klasörü yanlışlıkla subversion a commit ettiniz veya commit edilmiş birşeyin ignore listesinde olması gerekiyordu. bu sorunu şu şekilde çözersiniz. öncelikli olarak yanlış eklenen şeyi ignore liste ekleyin svn propedit svn:ignore . komutu ile açılan editörden ignore listi düzenleyin ve kaydedip çıkın daha sonra subversion dan ingore liste eklediğiniz şeyleri svn rm –keep-local…

Read More

debian utc ayarı

makinanızda hem linux hem windows kullanıyorsanız, kurmuş olduğunuz debian siteminde windows ile saat uymuyorsa muhtemelen utc ayarını düzenlemeniz gerekmektedir. vim /etc/default/rcS komutu ile dosyayı açın ve UTC=yes satırını bulup UTC=no yapın. sistemi yeniden başlattığınızda ve saati tekrar ayarladığınızda artık saat uyuşmazlığınız çözülmüş olacaktır. Tags: /etc/default/rcS, debian, saat, utc

Read More