Category: oracle

Install & Enable oci8 on Debian 8 jessie with php 7

We will prepare oci8 for php7 if you dont upgraded to php 7 you can use viveks debian 8 jessie php 7 tutorial; quick excerpt: #purge php 5 x=”$(dpkg –list | grep php | awk ‘/^ii/{ print $2}’)” sudo apt-get –purge remove $x #add dotdeb php7.0 repo $ sudo -s # echo ‘deb http://packages.dotdeb.org jessie…

Read More

Windows 8.1 0x000000C4 error in VirtualBox

i recently tried in installing windows 8.1 into my Debian Linux  Jessie via Virtualbox.  Installed virtualbox from debian repo and windows installment goes fine but with no luck booting the system. Error Code is 0x000000C4. Solution: Problem caused by missing CMPXCHG16B instruction set. So we should manage it from console. Close your virtual machine and…

Read More

how to get all rows in a single row?

today one of my collague asked me to how to fetch all rows of a parameter table in a single row with oracle sql. so i wrote this. select * from (select * from (select rownum as rnum, c.* from ( select b.* from user.test b order by rowid) c) where rnum = 1), (select…

Read More

GeoRaptor eklentisiyle SQLDeveloper da spatial datayı görüntüleme

GeoRaptor bir eklenti olarak çalışarak spatial veriyi sağ tıkladığınızda görüntü almanızı ve katman özelliklerini incelemenizi sağlıyor, ayrıca spatial index hazırlamanızı kolaylaştırıyor.

Read More

gtko for lucid (ubuntu 10.04 LTS (lucid lynx))

make instant client and ORACLE_HOME configuration as prior tora post. i precompiled gtko, grab it from here. you are ready 🙂 Tags: gtko, gtko for lucid, gtko for ubuntu

Read More

tora with oracle support on lucid (ubuntu 10.04 LTS (lucid lynx))

first we take rpm packages from oracle instant client downloads. you need to download devel, basic, sqlplus packages. we need alien to convert rpms to deb. sudo apt-get install alien convert them to deb packges; alien oracle-instantclient11.2-basic_11.2.0.1.0-2_i386.rpm alien oracle-instantclient11.2-devel_11.2.0.1.0-2_i386.rpm alien oracle-instantclient11.2-sqlplus_11.2.0.1.0-2_i386.rpm install new deb packages with sudo dpkg -i download and install the libaio library…

Read More

oracle XMLType kullanımı

Öncelikli olarak XMLType tipinde bir tablo oluşturalım. Tablo adı deneme_tablo olsun create table deneme_tablo of xmltype; bir kayıt insert edelim insert into deneme_tablo values( xmltype(‘<kisi adi=”muhammed” soyadi=”yürürdurmaz” />’) ) insert into deneme_tablo values( xmltype(‘<kisi adi=”ismail” soyadi=”çakır” />’) ) şimdi tüm kayıtları listeleyelim select * from deneme_tablo şimdi ismi muhammed olan kayıtları sorgulayalım select * from…

Read More

sql between operatörü

select * from tablo where sayi between 1 and 5 sql kullanırken between operatörünbe dikkat edin. bazı veritabanlarında 1 dahil olmazken bazılarında 5 dahil olmuyor. bazırlarında 1 ve 5 dahil olurken bazılarında 1 ve 5 dahil olmuyor örnek olarak oracle üzerinde 1 ve 5 dahil oluyor Tags: between, oracle, sql, veritabanı

Read More

SqlTools Linux üzerine kurma

Öncelikle Sqltools indiriyoruz. sistemimizde wine kuruluysa direkt olarak tıklayıp kurabiliriz. wine yoksa sudo apt-get install wine ile kuruyoruz. Oracle instant client a ihtiyaç duyucaz, instantclient-basic-win32-11.1.0.7.0.zip. basic versiyonu indiriyoruz. Tabi benim veritabanım türkçe encoding de eğer ingilizce ise veritabanınız daha ufak olan basic-lite paketini indirebilirsiniz. ev dizinimizdeki .wine/drive_c/Program Files/SQLTools 1.42/ dizinine gidip instantclient-basic-win32-11.1.0.7.0.zip dosyasını buraya açıyoruz….

Read More

oracle dbconsole localtime hatası

emctl start dbconsole komutu ile dbconsole başlatmaya çalıştığınızda /usr/bin/diff: /etc/localtime: No such file or directory TZ set to Etc/GMT+12 Oracle Enterprise Manager 10g Database Control Release hatası alıyorsanız, sisteminizin timezone ayarını yapmamışınızdır demektir. ln -sf /usr/share/zoneinfo/Turkey /etc/localtime komutu ile oluşturacağınız linkle bu sorunu aşabilirsiniz. eğer does not match the current environment TZ setting hatası görüyorsanız,…

Read More