Category: Linux

Install & Enable oci8 on Debian 8 jessie with php 7

We will prepare oci8 for php7 if you dont upgraded to php 7 you can use viveks debian 8 jessie php 7 tutorial; quick excerpt: #purge php 5 x=”$(dpkg –list | grep php | awk ‘/^ii/{ print $2}’)” sudo apt-get –purge remove $x #add dotdeb php7.0 repo $ sudo -s # echo ‘deb http://packages.dotdeb.org jessie…

Read More

Eclipse Scrolling Rectangle Black Area Problem

Latest Eclipse  versions has a scrolling bug with GTK3.  When you scroll code editor horizontally a rectangle shaped black area appears over code.  To solve this annoying bug, you should export SWT_GTK3=0 variable on terminal you started Eclipse.  And if you are using a desktop launcher like me, edit its properties. command should like /home/username/eclipse/eclipse…

Read More

Ubuntu Network Manager Crush On Upgrade (14.04 in:log general protection in ip:469fee error 0)

To Solve problem appy steps below;   wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libn/libnl3/libnl-3-200_3.2.21-1_amd64.deb wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libn/libnl3/libnl-genl-3-200_3.2.21-1_amd64.deb wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libn/libnl3/libnl-route-3-200_3.2.21-1_amd64.deb sudo dpkg -i libnl-*.deb sudo service network-manager restart sudo apt-mark hold libnl-3-200 libnl-genl-3-200 libnl-route-3-200 and probably you see device not managed on network-manager-applet sudo gedit /etc/NetworkManager/nm-system-settings.conf   change  managed=false to managed=true     Tags: crush after upgrade, libnl, network-manager

Read More

Siag Office 3.6.1 Debian Package

i had hard time compiling Siag Office 3.6.1 on Debian Jessie. tsiag (ncurses terminal version) is broken of missing libtermcap dev, but siag and pw works fine. so i made a quick checkinstall for next time 🙂 siag-3.6.1 also included needed libraries.   Tags: siag deb, siag office

Read More

Linux 4gb ram limitini aşmak

32 bit linux sistemi kullanıyorsanız sisteminiz maksimum 3.2 gb ram görebilir. Bu sınırı aşmak için 64 bit linux kullanmalı ya da PAE destekli bir kernel kullanmanız gerekir. Sistemi kaldırıp 64 bite geçmek istemiyorsanız. Aşağıdaki gibi yapın: $ sudo apt-get update $ sudo sudo apt-get install linux-headers-server linux-image-server linux-server ubuntu 9.10 ve aşağısı için: $ sudo…

Read More

Netbeans (Linux) “too many open files” error

Edit /etc/security/limits.conf add these lines username soft nofile 4096 username hard nofile 8192 remember change “username” with your username. relogin and enjoy. Tags: Linux, netbeans, To many open files

Read More

boş bekleyen ssh bağlantılarının otomatik kesilmesini önleme

linux üzerinde açık olan bir ssh bağlantınızı bir süre kullanmadığınızda Timeout, server not responding. şeklinde bir mesaj alıp bağlantınız kesiliyorsa ~/.ssh/config dosyası içerisine ServerAliveInterval 30 ServerAliveCountMax 0 yazarsanız 30 saniyede bir boş paket göndererek bağlantınızın açık kalmasını sağlar Tags: config, Linux, ServerAliveCountMax, ServerAliveInterval, ssh, timeout

Read More

linux ve bozuk diskler

Üzerinde bad sektör (bozuk alan) olan diskleri kullanmak pek tavsiye edilmez. Ancak zorunlu durumda kaldıysanız bozuk alanları linux üzerinde işaretleterek o alanların kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Bu işlemlerden önce mutlaka (düşük veya yüksek bir ihtimal bile olsa) veri kaybı olabileceğini bilmeniz lazım. Mümkünse bir çalışan cd (livecd) kullanarak sistemi açın ve ilerideki adımları o şekilde yapın. eğer…

Read More

abiword: error while loading shared libraries: libgoffice-0.8.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory

abiword: error while loading shared libraries: libgoffice-0.8.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory şeklinde bir hata alıyorsanız muhtemelen debian testing kullanıyorsunuzdur :D. Çözüm için öncelikli olarak sisteminizde libgoffice kurulu olduğundan emin olun. benim sistemimde bu şekilde görüyorum. # ls -al /usr/lib/libgoffice-0.8.so.* lrwxrwxrwx 1 root root 23 2010-02-26 09:59 /usr/lib/libgoffice-0.8.so.8 -> libgoffice-0.8.so.8.0.0…

Read More

debian utc ayarı

makinanızda hem linux hem windows kullanıyorsanız, kurmuş olduğunuz debian siteminde windows ile saat uymuyorsa muhtemelen utc ayarını düzenlemeniz gerekmektedir. vim /etc/default/rcS komutu ile dosyayı açın ve UTC=yes satırını bulup UTC=no yapın. sistemi yeniden başlattığınızda ve saati tekrar ayarladığınızda artık saat uyuşmazlığınız çözülmüş olacaktır. Tags: /etc/default/rcS, debian, saat, utc

Read More