Tag: log4j

log4j harici properties dosyası okuma

public static void main(String args[]) { PropertyConfigurator.configure(“c:\\dizin\\log4j.properties”); log = Logger.getLogger(“class adı”); log.info(“deneme”); } Tags: log4j, log4j.properties

Read More

Caused by: org.apache.commons.logging.LogConfigurationException: Class org.apache.commons.logging.impl.Log4JCategoryLog does not implement Log

Caused by: org.apache.commons.logging.LogConfigurationException: Class org.apache.commons.logging.impl.Log4JCategoryLog does not implement Log şeklinde bir hata alıyorsanız muhtemel sebebi proje dizininizde veya classpath içerisinde birden fazla commons-logging jar mevcuttur. Kullanmadığınızı silin veya başka bir yere taşıyın. Tags: commons-logging, Java, log4j

Read More

oracle application server Operation failed with error: org/apache/log4j/Category

Oracle Application Server üzerinde deploy yaparken Operation failed with error: org/apache/log4j/Category şeklinde bir hata alıyorsanız deploy sırasında apache.commons.logging kütüphanesini deploy sırasında classpath ayarlarından kaldırın Tags: classpath, deploy, Hata, J2EE, Java, log4j, Oracle Application Server

Read More