Tag: netbeans

Netbeans (Linux) “too many open files” error

Edit /etc/security/limits.conf add these lines username soft nofile 4096 username hard nofile 8192 remember change “username” with your username. relogin and enjoy. Tags: Linux, netbeans, To many open files

Read More

netbeans web servisleri 64bit

64bit windows 7 üzerine 32bit jdk kurup web servislerini çalıştırmaya çalıştığınızda çalışmıyor. 64bit jdk deneyin Tags: 64bit, Java, netbeans, soap, Windows 7

Read More

netbeans ile php debug

Netbeans idesinde php kodlarınıza debug yapmak isterseniz; xdebug paketini kurun sudo apt-get install php5-xdebug daha sonra /etc/php5/apache2/php.ini dosyasını editleyip aşağıdaki satıları ekleyin; xdebug.remote_enable=on xdebug.remote_handler=dbgp xdebug.remote_host=localhost xdebug.remote_port=9000 apacheyi restart edip hatalarınızı bulmaya başlıyabilirsiniz. Tags: debug, netbeans, php, php debug, xdebug

Read More