Tag: oracle

how to get all rows in a single row?

today one of my collague asked me to how to fetch all rows of a parameter table in a single row with oracle sql. so i wrote this. select * from (select * from (select rownum as rnum, c.* from ( select b.* from user.test b order by rowid) c) where rnum = 1), (select…

Read More

tora with oracle support on lucid (ubuntu 10.04 LTS (lucid lynx))

first we take rpm packages from oracle instant client downloads. you need to download devel, basic, sqlplus packages. we need alien to convert rpms to deb. sudo apt-get install alien convert them to deb packges; alien oracle-instantclient11.2-basic_11.2.0.1.0-2_i386.rpm alien oracle-instantclient11.2-devel_11.2.0.1.0-2_i386.rpm alien oracle-instantclient11.2-sqlplus_11.2.0.1.0-2_i386.rpm install new deb packages with sudo dpkg -i download and install the libaio library…

Read More

oracle wallet ile kendinden imzalı sertifika kullanımı

openssl sitesinden ssl.ca-0.1.tar.gz dosyasını indirin. Oracle Wallet Manager’i açıp yeni bir wallet ile sertifika istemi oluşturun. Sertifika istem dosyasını “.csr” uzantısı ile export edip (örneğin deneme.csr), ssl.ca paketinizi indirdiginiz yere kaydedin. new-root-ca.sh ile kendinize bir root sertifikası oluşturun, oluşucak dosyanın ismi “ca.crt” dir. sign-server-cert.sh deneme.csr şeklinde onaylı kullanıcı sertifkamızı oluşutururuz. oluşan dosyanın ismi bu örnekte…

Read More

oracle XMLType kullanımı

Öncelikli olarak XMLType tipinde bir tablo oluşturalım. Tablo adı deneme_tablo olsun create table deneme_tablo of xmltype; bir kayıt insert edelim insert into deneme_tablo values( xmltype(‘<kisi adi=”muhammed” soyadi=”yürürdurmaz” />’) ) insert into deneme_tablo values( xmltype(‘<kisi adi=”ismail” soyadi=”çakır” />’) ) şimdi tüm kayıtları listeleyelim select * from deneme_tablo şimdi ismi muhammed olan kayıtları sorgulayalım select * from…

Read More

sql between operatörü

select * from tablo where sayi between 1 and 5 sql kullanırken between operatörünbe dikkat edin. bazı veritabanlarında 1 dahil olmazken bazılarında 5 dahil olmuyor. bazırlarında 1 ve 5 dahil olurken bazılarında 1 ve 5 dahil olmuyor örnek olarak oracle üzerinde 1 ve 5 dahil oluyor Tags: between, oracle, sql, veritabanı

Read More

SqlTools Linux üzerine kurma

Öncelikle Sqltools indiriyoruz. sistemimizde wine kuruluysa direkt olarak tıklayıp kurabiliriz. wine yoksa sudo apt-get install wine ile kuruyoruz. Oracle instant client a ihtiyaç duyucaz, instantclient-basic-win32-11.1.0.7.0.zip. basic versiyonu indiriyoruz. Tabi benim veritabanım türkçe encoding de eğer ingilizce ise veritabanınız daha ufak olan basic-lite paketini indirebilirsiniz. ev dizinimizdeki .wine/drive_c/Program Files/SQLTools 1.42/ dizinine gidip instantclient-basic-win32-11.1.0.7.0.zip dosyasını buraya açıyoruz….

Read More

oracle dbconsole localtime hatası

emctl start dbconsole komutu ile dbconsole başlatmaya çalıştığınızda /usr/bin/diff: /etc/localtime: No such file or directory TZ set to Etc/GMT+12 Oracle Enterprise Manager 10g Database Control Release hatası alıyorsanız, sisteminizin timezone ayarını yapmamışınızdır demektir. ln -sf /usr/share/zoneinfo/Turkey /etc/localtime komutu ile oluşturacağınız linkle bu sorunu aşabilirsiniz. eğer does not match the current environment TZ setting hatası görüyorsanız,…

Read More

oracle tns listener kilitlendiğinde yeniden başlatmak için basit bir script

Hani böylesine zorla yapmak istemeyizde mecbur kalınca, niye olmasın 🙂 lsnrctl stop komutuyla durmuyorsa. #!/bin/bash for ind in `ps -aef | grep tnslsnr | grep -v grep | cut -f4 -d ‘ ‘` do kill -9 $ind echo “process $ind” done if [ $? -eq 0 ]; then lsnrctl start fi exit Tags: bash, force…

Read More

gtko oracle sql admin

gtko  tora  ve sqldeveloper alternatifi olarka kullanılabilen bir oracle sql editörü. http://www.proturk.com/download/linux/deb/gtko2_2.26-1_i386.deb adresinden elde ediceğiniz deb’i kurmadan önce tora yazımda verdiğim gibi instanclient kurmanız ve ORACLE_HOME ayarınızı yapmanız lazım . http://gsqlr2.sourceforge.net/ Tags: gsqlr2, gtko, oracle

Read More

oracle desteği ile tora debian etch üzerinde

Bildiğiniz gibi tora debian ve ubuntu da oracle desteği olmadan geliyor.  Eğer oracle desteği olan tora gerekirse şunları yapın: http://www.oracle.com/technology/software/tech/oci/instantclient/htdocs/linuxsoft.html adresinden instanclient basiclite, sqlplus ve devel paketlerini indirin. Rpm olarak indirip alien ( yoksa sudo apt-get install alien) ile kurun. http://debian.mirror.inra.fr/debian/pool/main/liba/libaio/libaio1_0.3.106-3_i386.deb http://debian.mirror.inra.fr/debian/pool/main/liba/libaio/libaio-dev_0.3.106-3_i386.deb paketlerini kurun. sonra sudo vi /etc/ld.so.conf.d/oracle.conf komutu verin ve dosyaya /usr/lib/oracle/11.1.0.1/client/lib yazın sudo ldconfig komutu verin. export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/11.1.0.1/client komutu verin. bunu .bash_profile dosyanıza da ekleyin. wget http://www.proturk.com/download/linux/deb/tora_1.3.21-3_i386.deb sudo dpkg -i  tora_1.3.21-3_i386.deb ile kurun komut satırına tora demeniz yeticektir. Tags: debian, oracle, tora, tora with oracle support,…

Read More