Tag: php

php ile mysql veritabanı karekter seti değişmek için örnek kod

Bu örnekte utf8_swedish_ci karekter setindeki bir veritabanını utf8_turkish_ci setine çeviriyoruz. Kullanmadan önce yedek almayı unutmayın! <?php $host = "localhost"; $user = "root"; $pass = "password"; $db =   "database"; mysql_connect($host, $user, $pass); mysql_select_db($db); $eski = ‘utf8_swedish_ci‘; $yeni = ‘utf8_turkish_ci‘; $cset = ‘utf8‘; function sorgula($sql) {     $rs = mysql_query($sql);     if (!$rs) {         $message  = ‘Hata: ‘ . mysql_error() . "\n<br>";         $message .= ‘Sorgu: ‘ . $sql . "\n<br>";         die($message);     }     return $rs; } $tablolar = sorgula("SHOW TABLES"); $html  = "<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><head>"; $html .= "<meta http-equiv=\"Content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" /></head>"; print $html. ‘<body><pre>‘; while ($sutunlar = mysql_fetch_row($tablolar)) {     $table = mysql_real_escape_string($sutunlar[0]);     sorgula("ALTER TABLE `$table` DEFAULT…

Read More

netbeans ile php debug

Netbeans idesinde php kodlarınıza debug yapmak isterseniz; xdebug paketini kurun sudo apt-get install php5-xdebug daha sonra /etc/php5/apache2/php.ini dosyasını editleyip aşağıdaki satıları ekleyin; xdebug.remote_enable=on xdebug.remote_handler=dbgp xdebug.remote_host=localhost xdebug.remote_port=9000 apacheyi restart edip hatalarınızı bulmaya başlıyabilirsiniz. Tags: debug, netbeans, php, php debug, xdebug

Read More

php ile base64 kodlamak ve çözmek

<?php echo base64_encode ( “deneme metni” ); echo “\n”; echo base64_decode ( “ZGVuZW1lIG1ldG5p” );?> Tags: Örnek, base64, php

Read More

php faktöriyel hesaplama

öğrencilere ve yeni öğrenenlere basit bir örnek <?php function faktor($i){ if($i != 0) return $i * faktor($i-1); return 1; } echo faktor(5);?> Denemek için http://codepad.org/EMjpGZ4y Tags: Örnek, Faktöriyel, php

Read More

Codepad

Küçük uygulamalar veya scriptler yazıp test etmek istiyorsanız bu site tam size göre. http://codepad.org/irV8v8fe http://codepad.org/ Tags: C++, Codepad, D, Haskel, Lua, OCaml, Perl, php, Python, Ruby, Scheme, Tcl

Read More

few links to advance your php programming

Ahanda şunlar; Link 1 Link 2 Link 3 Link 4 Link 5 Tags: php

Read More