Tag: Python

httping

httping is a small command line tool for ping http servers. Here an example $ httping google.com Pinging :http://google.com 9324 bytes from http://google.com: seq=1 rep=[200/OK] time=11201 ms 9356 bytes from http://google.com: seq=2 rep=[200/OK] time=834 ms 9342 bytes from http://google.com: seq=3 rep=[200/OK] time=822 ms 9342 bytes from http://google.com: seq=4 rep=[200/OK] time=827 ms Avg :3421 ms -…

Read More

python ile basit bir kod wrapper örneği

import sys pre = ‘out.println("‘ # satirbasi sql.append(" gibi pst = ‘")‘            # satirsonu ") gibi addslash = 1          # tirnaklara backslash if len(sys.argv) == 1:     print "kullanim: \n \t\t python wrapper.py giris.txt \n  \t\t  > cikis.txt gerekiyorsa"     sys.exit(1) f = open(sys.argv[1] ,’r‘) for r in f:     if (addslash == 1):         r = r.replace(‘"‘,’\\"‘)     r = r.rstrip()     line =  "%s%s%s" % (pre , r, pst)     print line Tags: Python, wrap

Read More

linux capslock notify

Eer benim gibi capslock durumunu dizüstünüzde ışık olmadığından dolayı göremiyorsanız aşağıdaki script işinizi görebilir. bu scripti capsnotify.py ismiyle bir yere kaydedin. daha sonra kullandığınız masaüstü ortamının otomatik başlangıç bölümüne ayarlayın. #!/usr/bin/python import pygtk pygtk.require(‘2.0’) import pynotify import sys import gtk import os import time __author__="xmaster" __date__ ="$Feb 24, 2010 11:14:16 AM$" def get_status():     status = None     p = os.popen("/usr/bin/xset q")     while 1:         line…

Read More

Python ile basit bir html form generator (üreteç)

import sys import MySQLdb tablename = "" mhost = "" muser = "" mpasswd = "" mdb= "" def head():     head = """     <html><head>     <style>     .minput {         border: 1px solid #fdfcf7;         font-family: "Times New Roman", Times, serif;         font-style: bold;         font-size: 14px;         color: #454743;     }     .mlabel {         font-family: "Times New Roman", Times, serif;         font-style: bold;         font-size: 13px;         color: #e7363e;…

Read More

zip ve jar dosyalar içinde arama

import zipfile import os aranan = "deneme.class" def yuru(param, dizin, dosyalar):     global aranan     for dosya in dosyalar:         if dosya.endswith(".jar") or dosya.endswith(".zip"):             zp = zipfile.ZipFile(os.path.join(dizin, dosya), "r")             for name in zp.namelist():                 if name.endswith(aranan):                     print os.path.join(dizin, dosya), ":", name         if dosya.endswith(aranan):             print os.path.join(dizin, dosya) os.path.walk(".", yuru, None) Tags: jar, jar search, Python, search, zip

Read More

apache access.log için python regex

r”””(?P<karsi_taraf>[^ ]*) – (?P<kullanici>[^ ]*) \[(?P<tarih>[^\]]*)] “(?P<url>[^”]*)” (?P<cevap>[0-9]*) (?P<boyut>[0-9]*) “(?P<ref>[^”]*)” “(?P<browser>[^”]*)””” Tags: Access.log, Apache, Python, Regex

Read More

Codepad

Küçük uygulamalar veya scriptler yazıp test etmek istiyorsanız bu site tam size göre. http://codepad.org/irV8v8fe http://codepad.org/ Tags: C++, Codepad, D, Haskel, Lua, OCaml, Perl, php, Python, Ruby, Scheme, Tcl

Read More

flvxml2srt flv xml yapisini srt ye çeviren bir py (güncellendi)

Standart mı değil mi bilmem, karşılaştığım bir flv xml subtitle için yazdığım python kodu. Kullanım: python flvxml2srt.py dosyadi.xml import math import sys import re import codecs from xml.dom import minidom xmldoc = minidom.parse(sys.argv[1]) x,z  = 0,0 yazi = "" df = codecs.open(sys.argv[1] + ".srt","wt","utf-8") def saat(msaniye):     hour = math.floor(msaniye/3600000)     minute = math.floor((msaniye%3600000)/60000)     second = math.floor((msaniye%60000)/1000)     milisecond = math.floor((msaniye%1000))     return "%02d:%02d:%02d,%03d" % (hour,minute,second,milisecond) def saatbul(sira):     r =…

Read More